top of page
Search
  • tuomasasunmaa

Tekesiltä tukea kansainvälistymishankkeisiin

Tekesin uusi Explorer -ohjelma myöntää suomalaisille yrityksille tukea asiantuntijapalveluiden ostoon kansainvälistymishankkeissa. Rahoituksen määrä voi olla 50% ostopalveluiden kuten markkinaselvitysten ja etabloitumisen suunnittelun kustannuksista.

Lisätietoja: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/team-finland-explorer--rahoitus-kansainvalistymista-tukevien-palvelujen-hankintaan/

bottom of page