Markkinatutkimukset

Etsitkö tietoa Puolan markkinoista tai mietitkö tuotteenne / palvelunne toimivuutta täällä?

Olet oikeassa paikassa!

Teemme markkinatutkimuksia, -analyyseja, hintakartoituksia ja konseptin suunnittelua.

Tyypillisesti teemme markkinakartoitukset PowerPoint -muodossa ja toimeksiannot toteutetaan 2-4 viikon aikana. Ennen tarjouksen antamista analysoimme hieman markkinaa ja kartoitamme mitä tutkimuksia aiheesta on jo tehty - ja käymme tarvittaessa läpi asiakkaan kanssa missä laajuudessa jo tehtyjä analyysejä hyödynnetään.

Tapauskohtaisesti teetämme myös kevyen legal checkin osana projektia.

Pyrimme aina sisällyttämään tutkimukseen potentiaalisten asiakkaiden / toimiala-asiantuntijoiden haastatteluja. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Selvitämme tutkimusaiheen perustiedot aina ennen tarjouksen antamista mikä helpottaa työn ja ajankäytön suunnittelua.