top of page
Search
  • tuomasasunmaa

EU-tukia tarjolla!

Puola tulee saamaan reippaat 80 miljardia euroa EU-tukia kaudelle 2014-2020. Tukien painotukset ja tarkemmat tiedot hakuajoista ovat nyt kevään mittaan tulossa julkiseksi - kenties hallintoa ajaa dynaamiseen toimintaan syksyn tulossa olevat parlamenttivaalit.

Tässä pari esimerkkiä painopistealoista:

- Innovaatiot 6,5bn€ (esim. tuotantoprosessin uusiminen)

- R&D 8,5bn€ (esim. R&D keskuksen perustaminen)

- Ympäristö 9bn€ (esim. energiansäästämiseen tähtäävät hankkeet)

Nyrkkisääntönä on, että mitä pienempi yritys sitä suurempi on hankkeelle saatavissa olevan tuen määrä. Lisäksi maantieteellinen sijainti saattaa vaikuttaa, suosien hitaammin kehittynyttä Itä-Puolaa. Pienille yrityksille EU-tukien määrä saattaa nousta jopa 85% hankkeen budjetista.

EU-tukihankkeiden hakuaika voi olla joko jatkuva, tai painotuksista riippuen tietyn hakuikkunan aikana. Tyypillinen aika hakemuksen valmisteluun asiantuntevan konsulttiyrityksen kanssa on noin 1-3kk ja päätös on odotettavissa n. 4-6kk:n päästä. Tukea ei saa jo aloitetuille hankkeille eikä myöskään tuotannon / palvelun puhtaalle siirrosta maasta toiseen.

Hyvitettäviä kustannuksia ovat operatiiviset kulut kuten palkat tiettyyn pisteeseen saakka, materiaali- ja konehankinnat, softaostot, tonttimaan ja rakennusten hankinta jne. Tukien vastapainoksi hankkeen suunnitelmassa on pysyttävä ja paperityötä on luvassa.

Annan mielelläni asiasta lisätietoja!

bottom of page